ข่าวประชาสัมพันธ์


1. รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 04 มิถุนายน 2563


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 05 มิถุนายน 2563


ประกาศโดย : บัณฑิตวิทยาลัย (เบอร์โทรศัพท์ 0 2473 7000 ต่อ 1814) วันที่ประกาศ 09 มิถุนายน 2563


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 27 เมษายน 2563


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2562


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2562

9. รอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2563

10. รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2563

11. รอบที่ 2 โควตา (กทม.-ปริมณฑล และจังหวัดพื้นที่บริการ) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 05 กุมภาพันธ์ 2563


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 28 มกราคม 2563

16. วิธีแก้ปัญหากรณีพิมพ์ใบแจ้งชำระไม่ได้ จากการใช้โปรแกรม Internet Download Manager โหลด PDF

กรณีผู้สมัคร กดพิมพ์ใบสมัคร/ใบแจ้งค่าธรรมเนียมสมัครสอบไม่ได้ เนื่องจากติดการทำงานของโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) ดังตัวอย่าง ให้แก้ปัญหาโดย กดปุ่ม Alt ที่ Keyboard ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อโหลดไฟล์ไปอีกแท็บหนึ่ง โดยไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ .PDF

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 20 สิงหาคม 2562